LET OP! Als installateur van drinkwaterinstallaties staat u vaak voor een enorme uitdaging.

De verantwoordelijkheid voor de aanleg/uit bereiding van de installatie ligt bij u, erfenissen uit verleden, van  andere installateurs dan wel door veranderde wet en regelgeving komen als u niet uitkijk op u bordje terecht met alle gevolgen van dien. Dus bekijk of laat in alle gevallen eerst de huidige aanwezige drinkwater installatie beoordelen/toetsen door Aqua experts voor aanvang van de nieuwe werkzaamheden.  De eventuele gebreken kunnen bij de  opdrachtgever worden neergelegd en indien gewenst door u als installateur worden opgelost tegen een meerwerkprijs.

Wat kan Aqua experts voor u betekenen

  • Incognito werken indien gewenst.
  • Risicoanalyse/ beheersplan opstellen drinkwaterinstallaties.
  • Controleren van proceswaterinstallaties en opstellen van een logboek/ beheersplan.
  • Risicoanalyse/ beheersplan opstellen voor koeltorens.
  • Veiligheidskeuringen conform NEN 1006
  • Projectbegeleiding (voor nieuw en uitbreiding van installaties)
  • Praktijk ondersteuning  bij de aanleg door te helpen met de montage.
  • Training en instructie van uw monteurs.

Met incognito bedoelen wij dat we in naam van de installateur (bedrijfs)bezoeken afleggen. Dat op onze documenten alleen de naam en het logo van de installateur vermeld staat. Klanten van de installateur alleen via deze installateur toegang kunnen krijgen tot Aqua experts en Aqua experts zal nooit rechtstreeks contact zoeken met de eindklant. Aqua experts adviseert u en levert u de documentatie die nodig is voor een veilige en beheersbare drink/proceswaterinstallatie.  Ook kan Aqua experts in opdracht van u het beheer en de controle van de keerkleppen in de installatie voor u uitvoeren. Aqua experts voert zelf geen installatiewerkzaamheden uit bij klanten van de installateur.

Aqua experts werkt voor het opstellen van risico analyses voor prioritaire locaties  samen met BRl 6010 gecertificeerd bedrijf  en kan mede hierdoor zeer concurrerend werken. Verder kunnen wij  u desgewenst wel behulpzaam zijn bij het controleren en beoordelen van een geleverd beheersplan indien er twijfels zijn.