Aqua experts is gespecialiseerd in het opstellen van een legionella beheersplan uitvoeren van inspecties, onderhoud, beheer van drink en proceswaterinstallaties.

De Drinkwaterwet schrijft voor dat de waterleiding installaties moet voldoen aan de geldende wet en regelgeving in Nederland. Hiermee wordt voorkomen dat aangesloten toestellen op de installaties een risico vormen voor het drinkwaternet van het waterbedrijf bij de beoordeling van de drinkwaterinstallatie en de gevaarlijke toestellen kan aqua experts u van dienst zijn mede door de jaren lange ervaring op het gebied van drinkwater installatie zal aqua experts altijd gaan voor de beste en meest praktische oplossing binnen de wettelijke grenzen.

Door deze controles zorgen wij ervoor dat uw( bedrijf of instelling ) aan deze eisen voldoet.Voor wie? gebouwbeheerders en installateurs  prioritaire of niet prioritaire installatie.Verkeerd aangesloten toestellen en verkeerd aangelegde leidingen kunnen de kwaliteit van uw drinkwater aantasten. Dit kan de gezondheid van de mensen of dieren in het gebouw in gevaar brengen, maar vormt ook een risico voor het drinkwater. In de praktijk blijkt dat dit nog met regelmaat voorkomt.

Wat gebeurt er tijdens een controle?

Beoordeling van de drink of proceswater installatie en gevaarlijke toestellen welke zijn aangesloten op de drink/ proceswater  installatie. Verder worden tekeningen indien gewenst beoordeelt en aansluitend word er een risico analyse en legionella beheerplan of logboek opgesteld.

Diensten aqua experts ?

  • Legionella Beheerplan, Risico-inventarisatie  van de drinkwaterinstallatie duidelijk en eenvoudig van opzet met praktische en praktijk gerichte oplossingen.
  • Logboek installatiebeheer.
  • Opstellen installatie tekeningen.
  • Onderhoud drinkwater installatie waaronder controle beveiligingen(keerklep) ,spoelen/sedimenten verwijderen bij  boilers, ontkalken boilers/platenwisselaar en alle  verder voorkomende werkzaamheden.
  • Aanleg en renovatie van u proces of drinkwaterinstallatie conform de huidige regelgeving.
  • Opstellen tekeningen van de drinkwaterinstallatie.
  • Project/ bouwbegeleiding bij zowel nieuwbouw als verbouwing van de drinkwaterinstallatie.
  • Controle en beoordeling van offertes door de installateur (indien gewenst prijsonderhandeling met de installateur).
  • Spoelen installatie.
  • Desinfectie drinkwaterinstallatie.

Hoe houdt u uw installatie in orde?

Als eigenaar of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de drinkwaterinstallatie vanaf de watermeter. De voorschriften voor leidingwaterinstallaties bieden een goede garantie om eventuele problemen te voorkomen. Deze zijn gepubliceerd in ‘NEN 1006, Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’. Deze voorschriften zijn voor een praktische uitvoering vertaald in zogeheten  VEWIN waterwerkbladen. en de diverse ISSO publicatie.

Wij raden u aan om vooral werkblad 1.4 G ‘Beheer van leidingwaterinstallaties’ en blad 3.8 ‘Beveiliging van toestellen’ goed te lezen.